QNAP check nalot

Aby sprawdzić przebieg rajdu


Manuel ustawić prędkość

Manuel ustawić RAID w celu sprawdzenia

 

zainstalować i zarządzać go OpenVPN

to jest naprawdę proste

uruchom jako administrator, a następnie.

aby dodać nowego użytkownika

Na koniec ten skrypt generuje ci konfiguracji VPN, zainstalować wszystkie programy i generowanie wszystkich certyfikatów SSL dla Ciebie.

wszystkie configs można znaleźć pod