Wyłączenie usługi e-mail dla AKA lub subdomen

W przypadku, które chcesz aktywować ponownie to idzie w następujący sposób: