Pełnomocnik multicast Strumień nad apache proxy z uwierzytelnianiem

I skonfigurowany serwer proxy dla multicast http

to trzeba na przykład do buforowania formę ruchu Telekom domowej rozrywki

dodaj do crontab

Początkowe Stworzenie dla uwierzytelniania

dodać użytkownika addtional

dodaj do vhosta

umożliwić MOD na Apache, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

zmodyfikować listę kanałów podobnego do Telekom