Linux Server Backup

Najpierw trzeba uruchomienie systemu ratowniczego-Disk -> POŁĄCZYĆ