Skrypt aktywacyjny WSUS

Edytor rejestru systemu Windows 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdate]
"WUServer"="http://TWÓJ-WSUS-server"
"WUStatusServer"="http://TWÓJ-WSUS-server"
"TargetGroupEnabled"= dword:00000001
"Grupa docelowa"="Dział IT"
"ElevateNonAdmins"= dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsWindowsUpdateAU]
"NoAutoUpdate"= dword:00000000
"AUOptions"= dword:00000004
"ScheduledInstallDay"= dword:00000000
"ScheduledInstallTime"= dword:0000000za
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"= dword:00000001
"AutoInstallMinorUpdates"= dword:00000001
"RebootRelaunchTimeoutEnabled"= dword:00000001
"RebootRelaunchTimeout"= dword:0000003do
"RescheduleWaitTimeEnabled"= dword:00000001
"RescheduleWaitTime"= dword:0000000fa
"DetectionFrequencyEnabled"= dword:00000001
"RebootWarningTimeoutEnabled"= dword:00000001
"RebootWarningTimeout"= dword:0000001mi
"UseWUServer"= dword:00000001
"NoAUShutdownOption"= dword:00000000
"NoAUAsDefaultShutdownOption"= dword:00000000
@echo off
::
Echo Zapisz jako plik wsadowy "WSUS.bat". Ten plik wsadowy będzie wykonać następujące czynności:
Echo 1.    Stops the Automatic Update Service (wuauserv) usługa.
Echo 2.    Imports WUA settings for workstations in workgroup to detect/download/install updates from WSUS.
Echo 3.    Starts the Automatic Update Service (wuauserv) usługa.
Echo 4.    Force update detection.
Echo 5.    More information on http://msmvps.com/Athif
REM INSTRUCTIONS:
REM Place both the files (WSUS.reg and WSUS.bat) in same location (single folder)
REM Double-click WSUS.bat to import WSUS.reg which contains Windows Update Agent (WUA) ustawienia.
REM for WUA in a workgroup environment. In this sample, WSUS.reg and WSUS.bat
REM are placed in 'c:'.
REM Author:- Mohammed Athif Khaleel :- Date April 30, 2006
Pause
Net Stop "wuauserv"
Echo Importing WSUS.reg
%windir%Regedit.exe /s C:WSUS.reg
Echo WSUS.reg imported succesfully
Net Start "wuauserv"
Echo Forcing update detection
wuauclt /detectnow
Pause

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *