wyeksportować wszystkie komputery z małym filtrem

a short powershell script to export all Computers from a AD with description and a small filter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *