wyeksportować wszystkie komputery z małym filtrem

a short powershell script to export all Computers from a AD with description and a small filter

Get-ADComputer -Filter{name -like "M*-1"} -SearchBase "dc=domain,dc=de" -ResultSetSize $null -Prop description | Export-Csv Export.csv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *